• Takım Ruhu Oluşturma
 • Aileler ile Düzenli Görüşmeler Yapma
 • Antrenörler ile Düzenli Görüşmeler Yapma
 • Sporcuların Motivasyon Kaynaklarını Bulup Harekete Geçirme
 • Sporcuların Konsantrasyon Seviyesini Yükseltme
 • Sporcuların Yüksek Performans için Uyarılmışlık, Stres ve Kaygı Düzeyini Kontrol Etme
 • Sporcuların Öfke Yönetimini Sağlama
 • Rahatlama Teknikleri Geliştirme
 • Doğru Hedef Belirleme
 • Sporcuların Performans Profilini Çıkarma
 • Psikolojik Yetenekleri Geliştirme
 • Kendine Güven Seviyesini Yükseltme
 • Psikolojik Rutinler Oluşturma
 • Duygu-Davranış-Düşünce Kontrolü Sağlama  

trainer service